Статут

СТАТУТ
Шкільного Клубу Підприємництва Чернігівської ЗОШ№33

1.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.     Статут визначає правила діяльності Шкільного Клубу Підприємництва.
2.      Клуб створюється рішенням Педагогічної ради школи і затверджується директором школи на пропозицію вчителя.
3.      Місцем перебування Клубу є ЗОШ№33 м. Чернігова
4.       Опікуном Клубу є  вчитель економіки.
5.      Діяльність нашого клубу здійснюється на принципах добровільності, поваги всіх учасників навчально-виховного процесу один до одного, та креативності.
6.     Діяльність клубу будується на таких принципах:
- добровільності;
- толерантність;
- креативність;
- самоврядування.


2.Мета і завдання:
1.Розвиток впевненості в собі; лідерських якостей; стратегій в прийнятті рішень.
2.Формування дипломатичних якостей;  критичності мислення; аналітичних підходів щодо прийняття рішень.
3. Виховання молодого покоління в дусі співробітництва та взаєморозуміння.
4.Шкільний клуб підприємництва ставить такі завдання:
- формування підприємницьких рис;
- розвиток лідерських якостей;
- вміння свідомо обрати майбутню професію;
- розвиток навичок міжособистісного спілкування;
- встановлення дружніх, партнерських зв’язків з іншими учасниками проекту.

Мета клубу: формування підприємливості, ініціативності, розвиток креативності та вміння учнів орієнтуватися у сучасному економічному просторі.


3.Основні принципи діяльності:
·       Аналізуйте і плануйте
·       Не бійтеся мріяти і бути оптимістом
·       Не зволікайте!
·       Не бійтеся помилок і вчіться на них
·       Зосередьтесь на кінцевій цілі


4.Членство, права та обов’язки членів:
ü Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом клубу.
ü  Члени клубу зобовязані здійснювати свою діяльність лише за згодою батьків та без порушень навчально-виховного процесу. 
ü  Члени клубу мають право:
ü  §      брати участь у всіх видах діяльності клубу;
ü  §  обговорювати на загальних зборах  будь-які питання щодо діяльності клубу та вносити свої пропозиції;
§ отримувати інформацію з питань діяльності клубу та презентувати результати  своєї діяльності іншим учням гімназії ; 
ü  §     самостійно обирати лідерів та вступати в робочі групи;
ü  §     вільно виходити з членів клубу у встановленому порядку;
ü  §     здійснювати інші дії, передбачені Статутом клубу.
ü   Член клубу зобов'язаний:
ü  §  виконувати рішення загальних зборів  клубу;
ü  §  брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом клубу;
ü §  дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту клубу;5. Порядок внесення змін до статуту:
Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються на  загальних зборах більшістю голосів членів клубу.


6.Матерільна База

До матеріальної бази входять навчальні кабінети, бібліотеки, стенди, розмножувальна та комп’ютерна техніка закладу.

7.Припинення роботи клубу

Рішення про припинення роботи клубу приймається більшістю голосів учасників проекту на загальних зборах.


Немає коментарів:

Дописати коментар